ENGELSİZ ODTÜ BİRİMİ

Akademik Uyarlama Mektubu: Engelsiz ODTÜ Birimi, engelli öğrenci ile birebir yaptığı görüşmeler sonucunda, öğrencinin derslerinde ihtiyaç duyduğu uyarlamalara ilişkin (ders materyallerinin alternatif formatlarda sunulması, sınavlarda gereken değişiklikler, sınıf-bina erişimi vb.), ilgili öğretim elemanlarına ve ilgili Fakülte Koordinatörlerine iletilmek üzere, akademik uyarlama mektubu hazırlar.

Not Tutucu: Engelinden ötürü derslerde not tutmakta güçlük çeken ya da not tutamayan öğrencilere, öğrenci asistanlığı yoluyla not tutucu hizmeti verilmektedir.

Ders Partnerliği: Engelinden ötürü ders çalışmakta güçlük çeken öğrencilere, öğrenci asistanlığı yoluyla, ders partnerliği sağlanmaktadır.

Engelsiz Kampus Ulaşımı: Görme ve hareket engelli öğrencilerin yerleşke içi ve yerleşkeye geliş-gidişlerini kolaylaştırmak amacıyla özel donanımlı araç ve ücretsiz taksi hizmetleri sağlanmaktadır. Özel donanımlı araç hizmeti öncelikli olarak hareket engeli olan öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır (EKU-Özel Donanımlı Araç Hizmeti Broşür). Ücretsiz taksi hizmeti de hareket ve görme engelli öğrencilerin yerleşke içi ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sağlanmaktadır ( EKU – Ücretsiz Taksi Hizmeti Broşür ). Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen öğrencilerin, ihtiyaç tespiti ve bireysel ulaşım programı hazırlığı için Birime başvurması gerekmektedir.

Erişilebilir Kaynak Ofisi: Görme engelli öğrenciler, basılı materyalleri erişilebilir kaynak ofisinde erişilebilir hale getirebilirler. Bu ofiste, Braille yazıcı, tarayıcı, Jaws, Abby Fine Reader programlarının yüklü olduğu masa üstü ve diz üstü bilgisayar bulunmaktadır. Öğrenciler, ofisin açık olduğu saatlerde isterlerse ders partnerleri ile çalışmak için erişilebilir kaynak ofisini kullanabilirler.

Kampus Oryantasyon Programı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazanan engelli öğrencilerimizin ilk yılında, üniversite yaşamına uyumlarını desteklemek, onları üniversitemizin engelli öğrencilere sunduğu olanaklar konusunda (akademik, idari, fiziksel, psikolojik, sosyal ve barınma) bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış bir programdır. Programdan yararlanmak isteyen öğrencilerin, Üniversiteye ilk kayıtlarını yaptırdıkları sırada başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Engelli Öğrencisi Bulunan Bölümlere Danışmanlık: Engelsiz ODTÜ Birimi, engelli öğrencisi olan Bölümlere, gerektiği durumlarda, danışmanlık hizmeti verir; öğretim elemanlarını, öğrencinin ihtiyaç duyduğu ders ve sınav uyarlamaları ve gerekçeleri konusunda bilgilendirir.

Seminer ve Eğitim: Engellilik alanında üniversite personelinin ve öğrencilerin bilgi ve duyarlılık düzeyini artırmaya yönelik verilen seminer, konferans ve eğitimleri içerir.

Araştırma ve Değerlendirme: Engelli öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesini, yapılan uygulamaların izlenmesini ve Birim tarafından verilen hizmetlerin değerlendirilmesini içerir.


Son Güncelleme:
01/08/2017 - 14:23