Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye'de yükseköğretimdeki engelli öğrencilere yönelik erişilebilirlik çalışmalarının başladığı ilk üniversitedir. ODTÜ'de engelli öğrencilere yönelik çalışmalar 1998 yılında kampüs içindeki erişilebilirliği artırmayı hedefleyen Engelsiz ODTÜ Projesi'ne yönelik çalışma grubunun kurulmasıyla başlamıştır. Bu çalışma grubu Mimar Berrak Seren, Makine Mühendisi Tunç Tonger, Mimar İnci Cülcüloğlu, Mimar Can Çinici, Endüstriyel Tasarımcı Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Erbuğ, Şehir Planlamacı Doç. Dr. Baykan Günay ve Makine Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Çalışkan tarafından Prof. Dr. Mehmet Çalışkan'ın Genel Sekreterlik döneminde kurulmuştur. Engelsiz ODTÜ Projesi, temel olarak,kampüs içi binalara erişimin sağlanması ve binalar bazında dolaşımın kolaylaştırılmasını hedeflemiştir. Bu projeyle kampüs içindeki fakülte binalarının, yurtlar, spor sahaları ve kafeler gibi yapılar arasındaki yaya yollarının engelli öğrencilerin kullanımına elverişli hale getirilmesi amaçlanmıştır.Üniversitelere getirilen yasal zorunluluktan daha önce,2004 yılında, engelli öğrencilerin üniversite içinde karşılaştığı sorunları incelemeyi ve bu sorunlara yönelik uygun sistemler oluşturmayı amaçlayan Engelsiz ODTÜ Koordinatörlüğü kurulmuştur. 2004-2011 yılları arasında, Claire Özel koordinatör olarak görev yaptığı bu koordinatörlük aynı zamanda 2006 yılında onaylanan ve 2010 yılında revize edilen "Yüksek Öğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği" çalışmalarında da yer almıştır.

28.06.2011 tarihinde,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu'nun 2011/5-2 sayılı kararıyla, Engelsiz ODTÜ Koordinatörlüğü yeniden yapılandırılmış ve yerine Engelsiz ODTÜ Birimi kurulmuştur. Engelsiz ODTÜ Birimi,üniversitemizde öğrenim gören ve herhangi bir engeli nedeniyle özel ihtiyaçları bulunan öğrencilerin üniversitedeki olanaklara ve hizmetlere eşit erişimlerini sağlamaya ve gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmakla görevlendirilmiştir. Engelsiz ODTÜ Birimi'nin çalışma usul ve esasları kampüsün fiziksel koşullarının engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik düzenlenmesi ve engelli öğrenciler için akademik erişilebilirliğin arttırılması olmak üzere "Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma Koordinasyon Yönetmeliği'nin" 11. ve 12. maddelerine göre belirlenmiştir.

Engelsiz Odtü Birimi Yönergesi


Son Güncelleme:
06/09/2022 - 11:29