EOB’ye kaydınızın yapılması ve uygun hizmetlerin belirlenmesi için sağlık durumunuzla ilgili bilgileri ve uzman hekim tarafından imzalanmış geçerli bir sağlık raporunu EOB uzmanlarıyla paylaşmanız gerekmektedir. Değerlendirme sürecinde ve sonrasında EOB personeli sağlık durumunuzla ilgili bilgileri, tanınızı ve ilişkili diğer ayrıntıları hiçbir şahıs, birim ve kurumla sizin onayınız olmadan paylaşmamaktadır. Hazırlanan evraklarda tanı bilgileriniz yer almamaktadır. Bunlar EOB hariç herhangi bir veri tabanında kayıt altına alınmadığı için mezuniyetten sonrası için bir sorun teşkil etmemektedir. Siz dilerseniz öğretim üyeleri ya da ilgili şahıs ve birimlerle sağlık durumunuza ilişkin ayrıntıları paylaşabilirsiniz.
Bir eğitim ortamında makul uyarlama; eğitim kurumundaki mekân ve etkinlikler ile eğitim olanakları ve hizmetlerine eşit erişimi ifade etmektedir. Öğrencinin başvurusu üzerine EOB uzmanları, öğrencinin uzman hekim onaylı sağlık raporlarını inceler, ihtiyaçlarını belirlemek üzere değerlendirme görüşmeleri yapar ve uygulanabilecek uyarlamalar belirlenir. Makul uyarlamalar, üniversitenin eğitim-öğretim amaçlarına, ilgili dersin hedeflerine uygun olarak belirlenir. Temel amaç ve hedeflere aykırı nitelikteki uygulamalar uyarlama kapsamında değerlendirilmez. Makul uyarlamalar başarıyı değil, eşit erişimi sağlamayı amaçlar.
Mektupta EOB birim başkanı, ilgili öğretim üyesi ve öğrencinin imzası bulunmalıdır. Akademik uyarlama mektubunun hazır olduğuna ilişkin bilgi size ulaştıktan sonra her ders için ayrı hazırlanan mektupların imza süreci başlar. Birime gelip mektubunuzu imzalarsınız ve her mektup ayrı bir zarf içinde ilgili öğretim üyesine imzalatılmak üzere size teslim edilir. Siz de uyarlama mektubunu ilgili öğretim üyesine imzalatarak aslını yeniden EOB’ye getirirsiniz.
Evet. Her dönem aldığınız dersler değişecektir ve hizmetler aynı olsa da evraklarda yer alan bilgiler içinde bulunulan döneme göre güncellenmelidir. Bu nedenle EOB’ye kayıt olduktan sonra birim hizmetlerinden faydalanmak için her dönem ayrı bir başvuru yapmalısınız. Her dönem başvuru yapmak öğrencinin sorumluluğundadır.
Evet. Geçerli bir sağlık raporunu kayıt sırasında EOB’ye sunmalısınız. Hizmetlerin devamı için engel durumunuza ve raporunuzun geçerlilik süresine göre belli aralıklarla raporunuzu yenilemelisiniz.
Evet. Eğer sınav uyarlaması alıyorsanız her sınavdan önce dersi veren öğretim üyesine/üyelerine uyarlama bilgilerinizi hatırlatmakta fayda vardır. Uyarlamaların uygulanmasıyla ilgili soru ve geri bildirimlerinizi ilgili dönem içinde EOB’ye iletmenizi öneririz. Mektubun ilgili öğretim üyesine/üyelerine ulaşmasından itibaren süreci takip etmek ve akademik uyarlamaların uygulanmasındaki aksaklık ya da güçlükleri birime zamanında bildirmek hizmet alan öğrencinin sorumluluğundadır.
Hayır. EOB hizmetleri ileriye dönük olarak, başvurunuz ve değerlendirme sürecini takiben uygulamaya konulur. Geriye dönük uyarlamalar yapılmamaktadır. Tüm uyarlama düzenlemeleri, değerlendirme (sınav, sunum, ödev vb.) öncesinde planlanmakta ve geçmişe yönelik herhangi bir uygulamayı içermemektedir.
Evet, olabilir. Güncel sağlık raporunuzla EOB’ye başvurunuzu yaptıktan sonra ihtiyaçlarınız ve buna uygun hizmetler belirlenir.
Tüm burs olanaklarıyla ilgili bilgileri Üniversitemiz Burs Ofisi’nden edinebilirsiniz. EOB, özel olarak burs başvurusu kabul etmemektedir.

Son Güncelleme:
02/09/2021 - 12:05