Engelinden ötürü ders çalışmakta güçlük geçen öğrencilere, öğrenci asistanlığı yoluyla, ders partnerliği sağlanmaktadır. Öğrenciler kendi ders partnerlerini bulabileceği gibi EOB de uygun kriterlere uygun bir öğrenci asistanı bulmak için duyuru yapabilir. Öğrenciler dönem boyunca isterlerse birden fazla ders partneriyle çalışabilirler. Çalışmanın zamanı, yeri ve yoğunluğuna öğrenci ve öğrenci asistanı birlikte karar vermektedir.  Ders partnerinin sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

  • İlgili öğrenci ile çalışmak üzere önceden kararlaştırılan gün, yer ve saatte buluşmak.
  • İlgili öğrenci ile çalışma yapılacak konu hakkında ön hazırlık yapmak ve öğrenciye konu ile ilgili güncel ve doğru bilgiyi sunmak.
  • Kararlaştırılmış çalışma süresine sadık kalmak.
  • Ders partneri hizmeti verilen öğrencinin mahremiyetine, kimlik ve engellilik bilgilerini kimseyle paylaşmayarak saygı duymak.
  • Herhangi bir aksaklık ya da sağlık sorunları nedeniyle yapılamayacak dersler için hizmet verilen öğrenciyi ve Birimi ivedilikle bilgilendirmek.
  • İlgili öğrenci ile yapılan çalışmanın gün ve saatlerini her hafta Birime bildirmek.
  • İletişim bilgilerinin değişmesi durumunda hizmet verilen öğrenciyi ve Birimi ivedilikle bilgilendirmek.