Engelinden ötürü derslerde not tutmakta güçlük çeken ya da not tutamayan öğrencilere, öğrenci asistanlığıyla not tutucu hizmeti verilmektedir. Öğrenciler kendi not tutucularını bulabildikleri gibi (örn: aynı dersi alan veya daha önce almış olan bir tanıdıkları) EOB de not tutucu olarak görevlendirilecek bir öğrenci asistanı bulmak için duyuru yapabilir. Öğrenci asistanının görevleri aşağıdaki gibidir:

  • Derse düzenli olarak devam etmek ve not tutmak.
  • Önceden kararlaştırılmış biçimde (el yazısı, basılı ya da elektronik ortamda) notları çoğaltmak.
  • Önceden kararlaştırılmış gün, saat, yer ve de biçimde notları ilgili öğrenciye ulaştırmak.
  • Not tutma hizmeti verilen öğrencinin mahremiyetine, kimlik ve engellilik bilgilerini kimseyle paylaşmayarak saygı duymak.
  • Herhangi bir aksaklık  ya da sağlık sorunu nedeniyle katılamayacağı dersler için hizmet verdiği öğrenciyi ve Birimi ivedilikle bilgilendirmek.
  • Öğrencinin iletişim bilgilerinde bir değişiklik olduğunda hizmet verdiği öğrenciyi ve Birimi ivedilikle bilgilendirmek.