Başkan

Şerife Sevinç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyesidir. Lisans ve yüksek lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesinden, doktora derecesini ise Indiana Üniversitesinden almıştır. 

E-posta: sserife {at} metu.edu.tr

Dahili: 7196

Uzman

Pelin Deniz, Engelsiz ODTÜ Biriminde Uzman olarak görev yapmaktadır.  Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı'nda doktora eğitimine devam etmektedir. Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden, yüksek lisans derecesini ise aynı üniversitede Klinik Psikoloji Programı'ndan almıştır.

E-posta: pelind {at} metu.edu.tr

Dahili: 7073

Araştırma Görevlisi

Selin Ayas, Engelsiz ODTÜ Birimi’nde araştırma görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve doktora eğitimine devam etmektedir. Lisans derecesini, Yeditepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü'nden almıştır.

E-posta: mselin {at} metu.edu.tr

Dahili: 7196

İdari Personel

Alev Ceylan, Engelsiz ODTÜ Birimi’nde idari personel olarak görev yapmaktadır. Engelsiz ODTÜ Biriminin idari işlerinden sorumludur. 

E-posta: ceylana {at} metu.edu.tr

Dahili: 7196


Son Güncelleme:
14/09/2021 - 10:17