Akademik Uyarlama Mektubu (AUM), akademik alanda (dersler, sınavlar, ödevler) makul uyarlamaya ihtiyaç duyan öğrenciler için, Engelsiz ODTÜ Birimi (EOB) tarafından hazırlanan, öğrencinin engel durumuna ve bireysel özelliklerine göre derslerde, sınavlarda ve ödevlerde ihtiyaç duyduğu uyarlamaları içeren mektuptur.

Engel durumunu belgelendirebilen her öğrenci, her akademik dönemin ilk iki haftasında, AUM almak için Engelsiz ODTÜ Birimi'ne başvurabilir.

Engelsiz ODTÜ Birimi elemanları öğrencinin engel durumuna ilişkin belgesini inceler. Öğrencinin bahsi geçen hizmeti almak için uygun olduğu belirlenmişse, öğrenci ile akademik bir görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşme aşağıdaki sorular üzerinden yürütülmektedir:

  • Hangi akademik koşullar için makul uyarlamalara ihtiyaç duyulmaktadır?
  • Ne tür makul uyarlamalar sağlanacaktır?
  • Bu makul uyarlamalar niçin sağlanacaktır?
  • Makul uyarlamalar ne zaman sağlanacaktır?
  • Uyarlamalar nasıl sağlanacaktır?
  • Uyarlamaların sağlanmasından kim sorumlu olacaktır?

Öğrenci ile yapılan görüşme sonucunda, Engelsiz ODTÜ Birimi, kabul edilen makul uyarlamaları kapsayan bir mektup hazırlar.