Dekanlık, Yüksekokul, Enstitü koordinatörleri listesi aşağıda belirtilmiştir. 

                           Yüksekokul Koordinatörleri

 • Yabancı Diller Yüksekokulu: Öğr. Gör. Dr. Gökçe Erkan
 • Meslek Yüksekokulu: Öğr. Gör. Dr. Uğur Göğüş

                           Enstitü Koordinatörleri

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü: Araş. Gör. Fethi Kurtiy Şahin
 • Fen Bilimleri Enstitüsü: Öğr. Gör. Fulya Karahan Dağ
 • Uygulamalı Matematik Enstitüsü: Prof. Dr. Ali Devin Sezer
 • Enformatik Enstitüsü: Mehmet Hakan Güler

                          Dekanlık Koordinatörleri

 • Fen Edebiyat Fakültesi: Doç. Dr. Samet Bağçe
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Dr. Öğr. Üyesi Alev Atak
 • Mühendislik Fakültesi: Öğr. Gör. Tülay Rojay
 • Mimarlık Fakültesi: Doç. Dr. Naz A.G.Z. Börekçi
 • Eğitim Fakültesi: Dr. Öğretim Üyesi Serap Sevimli Çelik

Son Güncelleme:
21/02/2023 - 16:32