Misyonumuz

Engelsiz ODTÜ Birimi, Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerin Üniversitedeki olanaklara ve hizmetlere eşit erişimlerini sağlamaya; engelli öğrencilerin akademik, sosyal, kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmayı amaçlar.

Amaçlarımız

Engelli öğrencilerin öğrenimleri sürecince çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları güçlükleri belirlemek, belirlenen ihtiyaçların karşılanması ve güçlüklerin ortadan kaldırılması konusunda hizmetler sunmak ve değerlendirmek.

Engelli öğrencilerin ihtiyaç duydukları fiziksel, akademik ve sosyal destekler konusunda öğretim elemanlarına yönelik destek hizmetleri geliştirmek, sunmak ve değerlendirmek.

Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırıcı hizmetler geliştirmek, sunmak ve değerlendirmek.

Çalışma İlkelerimiz

  • Gizlilik: Engelsiz ODTÜ Birimi, engelli olduğunu beyan eden öğrencinin durumunu, kendisinin izni alınmadan, kimliğini ortaya çıkartacak bir biçimde, başka kimse ve kurumlarla paylaşmaz.
  • Gönüllülük: Engelsiz ODTÜ Birimi, öğrencilerin engellerini beyan edebilmeleri için fırsatlar tanır, ancak Birim'e başvurmak ve hizmet almak konusunda öğrencileri zorlamaz.
  • Saygı: Engelsiz ODTÜ Birimi, bireylerin ihtiyaç ve yeterliliklerinin farklı olabileceğini göz önünde bulundurarak, engelli öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı duyarak hizmet verir.
  • Akademik fırsat eşitliği: Engelsiz ODTÜ Birimi, engelli öğrencilerin akademik sorumluluklarını yerine getirme sürecinde, öğrencinin engel durumuna göre uyarlanmış öğrenme ve değerlendirme yöntemleri sunulması için gereken çalışmaları ilgili kişi ve birimlerle birlikte yürütür.
  • Erişilebilirlik: Engelsiz ODTÜ Birimi, engelli öğrencilerin üniversite yaşantısını fiziksel, akademik ve sosyal bakımlardan erişilebilir kılmak için, üniversitenin ilgili birimleriyle birlikte çalışır.
  • Geri bildirime açıklık: Engelsiz ODTÜ Birimi geri bildirime açıktır; öğrencilerden, akademik ve idari personel'den aldığı geri bildirimleri daha iyi hizmet verebilmek için bir fırsat olarak değerlendirir.
  • Sorumluluk: Engelsiz ODTÜ Birimi, engelli öğrencilerin gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturma konusunda hizmet vermekle sorumlu olduğu kadar Birim'e başvuran öğrenci de sürecin işlemesinde bireysel sorumluluklara sahiptir.

Son Güncelleme:
17/09/2020 - 13:23