Birimimize kayıtlı öğrencilerden durumu derslerde not almasına ve dersi takip etmesine engel teşkil eden tüm öğrenciler bu hizmetten yararlanabilir (örn: Görme engeli, hareket engeli, özgül öğrenme güçlüğü). Not tutucu hizmeti, öğrenci asistanının derslerde tuttuğu notları hizmet alan öğrenciye veya birime iletilmesini içerir.

Öğrenciler kendi not tutucularını bulabildikleri gibi (örn: aynı dersi alan veya daha önce almış olan bir tanıdıkları) EOB de not tutucu olarak görevlendirilecek bir öğrenci asistanı bulmak için duyuru yapabilir.  Kısmi zamanlı öğrenci asistanı olarak çalışacak öğrencilerde aranan şartlara buradan ulaşılabilir.

Not tutucu öğrencinin genel görevleri aşağıdaki gibidir:

  • Derse düzenli olarak devam etmek ve not tutmak.
  • Önceden kararlaştırılmış biçimde (el yazısı, basılı ya da elektronik ortamda) notları çoğaltmak.
  • Önceden kararlaştırılmış gün, saat, yer ve de biçimde notları ilgili öğrenciye ulaştırmak.
  • Not tutma hizmeti verilen öğrencinin mahremiyetine, kimlik ve engellilik bilgilerini kimseyle paylaşmayarak saygı duymak.
  • Herhangi bir aksaklık  ya da sağlık sorunu nedeniyle katılamayacağı dersler için hizmet verdiği öğrenciyi ve Birimi ivedilikle bilgilendirmek.
  • Öğrencinin iletişim bilgilerinde bir değişiklik olduğunda hizmet verdiği öğrenciyi ve Birimi ivedilikle bilgilendirmek.