Birimimize kayıtlı öğrencilerden durumu dersleri takip etmesinde engel teşkil eden tüm öğrenciler bu hizmetten yararlanabilir (örn: Görme engeli, DEHB, özgül öğrenme güçlüğü, kronik sağlık sorunu vb.). Ders partnerliği hizmeti, öğrenci ve öğrenci asistanı tarafından ortak belirlenen haftalık çalışma saati (haftada en fazla 15 saat) ve günleri içerisinde dönem sonuna veya önceden belirlenen tarihe kadar çalışmalar yapmayı içerir.

Öğrenciler kendi ders partnerlerini bulabileceği gibi EOB de  kriterlere uygun bir öğrenci asistanı bulmak için duyuru yapabilir. Öğrenciler dönem boyunca isterlerse birden fazla ders partneriyle çalışabilirler. Çalışmanın zamanı, yeri ve yoğunluğuna öğrenci ve öğrenci asistanı birlikte karar vermektedir.  Kısmi zamanlı öğrenci asistanı olarak çalışacak öğrencilerde aranan şartlara buradan ulaşılabilir.

Ders partnerinin genel sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

  • İlgili öğrenci ile çalışmak üzere önceden kararlaştırılan gün, yer ve saatte buluşmak.
  • İlgili öğrenci ile çalışma yapılacak konu hakkında ön hazırlık yapmak ve öğrenciye konu ile ilgili güncel ve doğru bilgiyi sunmak.
  • Kararlaştırılmış çalışma süresine ve günlerine sadık kalmak.
  • Ders partneri hizmeti verilen öğrencinin mahremiyetine, kimlik ve engellilik bilgilerini kimseyle paylaşmayarak saygı duymak.
  • Herhangi bir aksaklık ya da sağlık sorunları nedeniyle yapılamayacak dersler için hizmet verilen öğrenciyi ve Birimi ivedilikle bilgilendirmek.
  • İlgili öğrenci ile yapılan çalışmanın gün ve saatlerini düzenli olarak Birime bildirmek.
  • İletişim bilgilerinin değişmesi durumunda hizmet verilen öğrenciyi ve Birimi ivedilikle bilgilendirmek.